BÁO CÁO KẾT QUẢ

Thực hiện chuyên đề “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch số 05/KHCM  ngày 05 tháng 01 năm 2022 về triển khai chuyên đề “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2021- 2022” bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả triển khai chuyên đề như sau:

I. Khó khăn, hạn chế:

- Chuyên đề diễn ra trong thời điểm diễn biến dịch covid nên không gian tổ chức chỉ diễn ra tại các lớp, số lượng trẻ tham gia tập thể rất ít.

- Do ảnh hưởng của dịch covid nên chuyên đề không thực hiện được như thời gian dự kiến mà phải đến gần cuối tháng 3, đầu tháng 4 mới thực hiện được.

- Chuyên đề xuyên suốt cả năm học nên việc đánh giá sẽ không cụ thể mà chỉ dừng lại ở việc đánh giá việc các tổ cho trẻ thực hành trải nghiệm và quay video làm minh chứng.

II. Kết quả đạt được:

Nhà trường:

- Xây dựng được kế hoạch

- Chỉ đạo các lớp lồng ghép tích hợp nhẹ nhàng chuyên đề vào kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ

- Vẽ mô hình ngã tư đường phố trên sân trường. Tổ chức cho trẻ thực hành trải nghiệm đi qua ngã tư đường phố

- Phối hợp với công an xã tổ chức thành công lễ diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ mầm non.

Về phía trẻ:

- Trẻ thích được tham gia thực hành trải nghiệm cùng với cô và các bạn

- Trẻ có kỹ năng đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ giao thông

- Trẻ có kỹ năng tô màu, vẽ, múa hát, cắt, xé, dán, nặn, pha màu, chấm màu.

Về phía giáo viên:

- Giáo viên biết lồng ghép, tích hợp chuyên đề vào kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ một cách nhẹ nhàng và linh hoạt.

- Tổ chức các hoạt động cho trẻ dưới hình thức “ Học bằng chơi, chơi mà học”

Một số hình ảnh của chuyên đề:

 

 

Bé thực hành đi qua ngã tư đường phố                                             Ra quân diễu hành tuyên truyền về ATGT

 

 

              Bé thực hành đội mũ bảo hiểm                                                                      Chơi đua thuyền trên nước

 

 III. Kiến nghị, đề xuất:

- Qua tổ chức triển khai chuyên đề, bộ phận chuyên môn đề xuất với nhà trường nên đầu tư các mạng tranh tuyên truyền về chuyên đề.

- Có kế hoạch chỉ đạo tổ 5 tuổi tổ chức Hội thi về chuyên đề theo khối khi tình hình dịch đã đi vào ổn định.

- Giáo viên tiếp tục lồng ghép, tích hợp chuyên đề xuyên suốt cho hết năm học.

                                                   Cương Gián, ngày ..... tháng 04 năm 2022

                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                    Phạm Thị Dương