BÁO CÁO KẾT QUẢ

Triển khai chuyên đề dạy mẫu áp dụng phương pháp mới vào hoạt động giáo dục cho trẻ năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch số 02/KHCM  ngày 06 tháng 12 năm 2021 về triển khai chuyên đề dạy mẫu áp dụng phương pháp mới vào hoạt động giáo dục cho trẻ năm học 2021-2022, bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả triển khai chuyên đề như sau:

I. Khó khăn, hạn chế:

- Các tiết dạy áp dụng phương pháp mới nên hình thức tổ chức đối với giáo viên còn nhiều bỡ ngỡ.

- Do tình hình dịch nên số giáo viên được tham gia dự giờ và chia sẻ kinh nghiệm ít nên ít nhiều sẽ thiệt thòi cho giáo viên.

- Giáo viên tham gia dạy mẫu hầu hết là giáo viên lần đầu tham gia dạy mẫu nên kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống sẽ gặp khó khăn.

II. Kết quả đạt được:

- 3 tiết dạy thành công diễn ra đúng như kế hoạch.

- Các tiết dạy nhẹ nhàng, lấy trẻ làm trung tâm và áp dụng được phương pháp mới montessory, steam.

- Trẻ hứng thú học, trả lời các câu hỏi rõ ràng, đặc biệt nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi và được làm việc nhóm với các bạn.

- Giáo viên linh hoạt, sáng tạo và xử lý tình huống nhanh nhẹn, thái độ thân thiện với trẻ. Hình thức tổ chức phong phú gắn liền với kinh nghiệm của trẻ.

- Sau các tiết dạy đã tổ chức thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm có: 20 ý kiến được chia sẻ trong 3 tiết dạy mẫu. Qua các buổi thảo luận giúp giáo viên nắm chắc được kiến thức, kỹ năng và linh hoạt hơn trong việc áp dụng các phương pháp mới.

Sau đây là một số hình ảnh của các tiết dạy mẫu:

( Tiết dạy số 3 tiết 1 của cô Huệ)       ( Tiết dạy số 3 tiết 2 của cô Giang)

 

    ( Tiết dạy số 8 tiết 3 của cô Đào Nga)   ( Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sau các tiết dạy mẫu)

III. Kiến nghị, đề xuất:

- Qua các tiết dạy mẫu giáo viên thấy rất có hiệu quả nên kiến nghị đề xuất với nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất để mua sắm các đồ dùng phục vụ các tiết dạy mẫu. Tăng cường các tiết dạy mẫu ở tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ.

                                                Cương Gián, ngày 17 tháng 12 năm 2021

                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                Phạm Thị Dương